top of page

Wat doen we in VO/MBO?

In de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (WOA) doen scholen en opleidings- en kennisinstellingen sinds 2017 samen onderzoek dat een bijdrage levert aan de kwaliteit van het Amsterdamse onderwijs, aan het toerusten van leraren voor het lesgeven in een grootstedelijke context, én aan onderwijskundige theorievorming. De lopende projecten richten zich daarbij op het versterken van metacognitie en zelfregulatie van vo-leerlingen en mbo-studenten in de Amsterdamse context. De komende twee jaar ligt het accent op het thema ‘gelijke onderwijskansen en diversiteit.’ De startvraag voor nieuwe docentonderzoekers is daarbij: Op welke wijze kunnen docenten gelijke kansen voor alle leerlingen/studenten bevorderen in hun onderwijs binnen een grootstedelijke context?

Studenten zitten op trap
bottom of page